podsumowanie programu Tag

Podsumowanie Programu Żywnościowego 2019

Harcerski Ośrodek Centrum Przygody przy współpracy z Bankiem Żywności w 2020 roku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, który jest współfinansowany z Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym....

Czytaj więcej