Otwarcie Ronda Tag

Uroczyste Otwarcie Ronda odbyło się 22.02.2018 roku  o godzinie 17,00 przy ulicy Starowiejskiej w Rumi. Potem druh Bogdan Formella, komendant Ośrodka Centrum Przygody zaprosił wszystkich chętnych na poczęstunek do Domu Harcerza. Dlaczego akurat druh Alojzy Voigt? Przed II wojną światową harcmistrz Voigt pełnił najwyższe funkcje w Hufcu ZHP Rumia. Podczas wojny brał czynny udział w podziemnych strukturach ZHP.  Tuż przed wykryciem prowadzenia akcji dywersyjnej jako pracownik cywilny...

Czytaj więcej