Bank Żywności Tag

Harcerski Ośrodek Centrum Przygody przy współpracy z Bankiem Żywności w 2018 roku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018, który jest współfinansowany z Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem owego programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz możliwość uczestniczenia w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od października 2018 do czerwca 2019.   Osoby, które zostały zakwalifikowane do Programu otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:   Warzywne...

Czytaj więcej