2017/2018 Tag

Podsumowanie programu żywnościowego 2017/2018

PODPROGRAM 2017 – efekty 1. ZHP Hufiec Rumia  z terenu województwa pomorskiego  przy współpracy Bankiem Żywności w 2017/ 2018 realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.   2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: warzywne i owocowe...

Czytaj więcej