Harcerskie Pogotowie

Harcerskie Pogotowie

Przy Domu Harcerza w Rumi powstaje Harcerskie Pogotowie.

W TRUDNYM I NIEBEZPIECZNYM CZASIE.

W ODPOWIEDZI NA APEL PANA PREZYDENTA RP I W ZGODZIE Z HARCERSKIM PRZYRZECZENIEM

WĘDROWNICY I INSTRUKTORZY ZWIĄZKU DRUŻYN HARCERSKICH “SKAŁA”

STAJĄ DO SŁUŻBY !!!

Na nocnej Radzie naszej Skały została podjęta decyzja o powołaniu Pogotowia Harcerskiego działającego przy Domu Harcerza w Rumi. Dobrowolny udział w Pogotowiu mogą brać udział pełnoletni Wędrownicy i Instruktorzy.

Polem służby jest:

– dostarczanie żywności i leków osobom starszym

– korepetycje i zabawy z dziećmi pozostającymi w domach (przez internet)

 

Z poważaniem, Bogdan Formella