Program bezpłatnej żywności dla mieszkańców Rumi

Program bezpłatnej żywności dla mieszkańców Rumi

Program Żywnościowy będzie prowadzony przez cały rok 2020 w oparciu o Dom Harcerza w Rumi przy ul. Włókienniczej 14 A.

Realizacja rozdawania bezpłatnej żywności jest możliwa dzięki współpracy Ośrodka Harcerskiego, stowarzyszenia Nasza Rumia, Banku Żywności w Trójmieście oraz w związku z dofinansowaniem z budżetu Gminy Rumia i środków Unii Europejskiej.

Serdecznie dziękuję wszystkim za sprawny odbiór i dostosowanie się do obowiązujących przepisów podczas odbioru żywności w miniony czwartek oraz piątek.

Z poważaniem, Bogdan Formella