Kurs przewodnikowski

Kurs przewodnikowski

Kurs przewodnikowski który odbywał się w Domu Harcerza w styczniu 2020 r.