Pomagamy i Będziemy Pomagać

Pomagamy i Będziemy Pomagać

Stowarzyszenie Nasza Rumia
– Bogdan Formella

Chcemy współpracować z każdym kto wyrazi chęć współpracy dla dobra rozwoju i mieszkańców Rumi.

W ostatnim tygodniu można było odebrać bezpłatną żywność dla potrzebujących mieszkańców Rumi w Domu Harcerza przy ul. Włókienniczej 14a.

Prowadzimy dwa programy:

1. program żywnościowy dla osób potrzebujących do którego kwalifikuje MOPS Rumia wystawiając skierowanie /ważne jest kryterium dochodowe osoby zainteresowanej/  Program realizowany jest od września 2017 r. do czerwca 2018 r asortyment żywności do odbioru to: makaron, ryż, kasza, szynka wieprzowa i drobiowa, powidła, pasztet, ser, olej, cukier, mleko, ryba w puszce, fasola, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy.

2. program żywnościowy dla osób potrzebujących z miasta Rumi dotyczący wydawania owoców, warzyw, i innych artykułów na podstawie oświadczenia podpisanego przez korzystającego z programu Oświadczam iż jestem osobą potrzebującą i otrzymany towar wykorzystam na potrzeby wyżywienia rodziny. Program realizowany jest od  stycznia do grudnia 2018 roku.

Oba te programy finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W celu obsługi tych programów został utworzony Punkt Dystrybucji Żywności w Domu Harcerza w Rumi ul. Włókiennicza 14a. ZHP Hufiec Rumia pozyskał w ramach konkursu ofert dofinansowanie do realizacji tego zadania ze środków Budżetu Gminy Miejskiej Rumi.

Programy żywnościowe oraz prowadzenie punktu dystrybucji żywności realizują wspólnie ZHP Hufiec Rumia, MOPS Rumia, Gmina Miejska Rumia, Harcerski  Ośrodek Centrum Przygody ZHP,  Stowarzyszenie Nasza Rumia, Pomorski Bank Żywności w Trójmieście na podstawie podpisanych umów.  Informacje o odbieraniu żywności można uzyskać na stronach internetowych  kiedy i kto może odebrać żywność i kogo dotyczy.

Osobą odpowiedzialna za  realizację w/w działań jest hm. Bogdan Formella.

Z programów żywnościowych korzystają: osoby skierowane przez MOPS Rumia /dotyczy 1 programu/ członkowie rumskich stowarzyszeń, szkół, przedszkoli, które wyraziły chęć współpracy  oraz osoby potrzebujące z miasta Rumi dotyczy 2 programu/.

W 2017 roku łączna wartość realizacji tych programów wyniosła ponad 1 100 000. 00 zł