Otwarcie Ronda im.  dh. Alojzego Voigt’a w Dniu Myśli Braterskiej

Otwarcie Ronda im.  dh. Alojzego Voigt’a w Dniu Myśli Braterskiej

Uroczyste Otwarcie Ronda odbyło się 22.02.2018 roku  o godzinie 17,00 przy ulicy Starowiejskiej w Rumi. Potem druh Bogdan Formella, komendant Ośrodka Centrum Przygody zaprosił wszystkich chętnych na poczęstunek do Domu Harcerza.

Dlaczego akurat druh Alojzy Voigt?

Przed II wojną światową harcmistrz Voigt pełnił najwyższe funkcje w Hufcu ZHP Rumia. Podczas wojny brał czynny udział w podziemnych strukturach ZHP.  Tuż przed wykryciem prowadzenia akcji dywersyjnej jako pracownik cywilny druh Alojzy musiał uciekać z Rumi. Po oswobodzeniu miasta brał czynny udział w odbudowie Hufca, gdzie przejął również funkcje komendanta. Całe swoje życie walczył o harcerstwo w Rumi. Wychował wielu instruktorów i instruktorek Hufca Rumia, którzy przekazaną wiedzę dalej puszczają w świat.